Diensten

 

Onderhoud en reparatie aan (landbouw)machines en stationaire installaties.

Als eigenaar/gebruiker van machines en installaties kent u het belang van (preventief) onderhoud. Ondanks goed onderhoud kan het voorkomen dat er zich, op een vaak cruciaal moment, een storing of probleem voordoet. Ik beschik over het juiste gereedschap om zowel het onderhoud als de (spoed)reparaties uit te voeren. Tevens heb ik door de jaren heen een goed netwerk opgebouwd van zowel leveranciers als specialisten en kan ik u zo nodig in contact brengen met het juiste bedrijf. Ook kan ik u tegen een marktconforme prijs onderdelen aanbieden. Tevens beschik ik over een administratiesysteem waarin periodiek onderhoud en reparaties indien gewenst geregistreerd kunnen worden. Dit vormt een eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel om bedrijfskosten per machine inzichtelijk te maken en onderhoudswerkzaamheden met de juiste interval uit te voeren.

 

Las- en snijwerkzaamheden

Het vervangen van (aanlas)slijtdelen aan grijpers en bakken en het door middel van laswerk aanpassen of repareren van (landbouw)machines vraagt specifieke kennis en ervaring. Ook het gebruik van het juiste toevoegmateriaal en de juiste lastechniek hebben veel invloed op de duurzaamheid van een reparatie. Voor dit soort werkzaamheden kan ik een totaaloplossing of een advies verzorgen.

Ook voor licht constructiewerk, het plaatsen van stalen lateien en (corten)stalen (buiten)meubilair kan ik een oplossing aanbieden. 

 

Onderhoud en reparatie aan de aandrijving, lagers en elektronische systemen van transportbanden en sorteerinstallaties.

Het op de juiste manier vervangen en smeren van een lager, het vervangen van een aandrijfketting of het uitlijnen van een transportband heeft grote gevolgen voor de levensduur en bedrijfszekerheid van een machine. Dit en ook het lokaliseren en repareren van een elektronische storing of het aanpassen van een elektronische installatie behoort tot de mogelijkheden.

 

Hydrauliek

Voorkomende hydrauliekstoringen kunnen variëren van een eenvoudige lekke cilinder of versleten tandwielpomp, tot een complex en moeilijk te herleiden probleem wat zich bijvoorbeeld alleen voordoet als de machine warm is. Veel storingen kunnen ook in dit geval voorkomen worden door tijdig periodiek onderhoud, het monitoren van oliekwaliteit en het regelmatig visueel inspecteren van een machine of installatie. Ik kan u in veel gevallen voorzien van de juiste technische ondersteuning.